CASP (usklajeno delovanje za varnost izdelkov)

CASP je kratica za Coordinated Activities on the Safety of Products (usklajeno delovanje za varnost izdelkov). V okviru dejavnosti CASP je vsem organom v državah EU/EGP, odgovornim za nadzor trga, omogočeno sodelovanje pri krepitvi varnosti izdelkov prodajanih na evropskih trgih. V okviru projekta CASP se osredotočajo na analizo posameznih izdelkov ali skupin izdelkov (dejavnosti povezane z izdelki) in na izmenjavo najboljših praks pri nadzoru trga (horizontalne dejavnosti). Projekti CASP delujejo na treh ravneh: 

 • preizkušanje izdelkov v laboratorijih, izdelke vnaprej izberejo organi za nadzor trga sodelujoči pri posameznem projektu;
 • sodelovanje in izmenjavo dobrih praks med organi za nadzor trga v državah članicah;
 • aktivno komuniciranje dejavnosti in rezultatov za večjo ozaveščenosti o varnosti izdelkov med gospodarskimi subjekti in potrošniki. 

Kakšne so prednosti?

 • Zahvaljujoč neposrednemu financiranju Evropske komisije je mogoče preveritii več izdelkov. 
 • Preizkuse izvajajo akreditirani evropski laboratoriji. 
 • Načrti, metodologije in pristopi, uporabljeni pri preizkusih, so usklajeni po vsej Evropi. 
 • Več sinergij in večja kohezija na evropskem enotnem trgu. 
 • Dosledna komunikacija med gospodarskimi subjekti in potrošniki. 

Kako deluje?

 1. Evropska komisija povabi organe za nadzor trga k sodelovanju pri vrsti dejavnosti CASP, ki so glede na interese organov za nadzor trga izbrane vnaprej. Države članice sodelujejo pri vsaki dejavnosti v skladu z njihovimi prioritetami. Sodelovanje je prostovoljno, rezultate pa prejmejo vsi organi za nadzor trga.
  Sodelujoči organi za nadzor trga nato skupaj določijo – po potrebi ob podpori relevantnih strokovnjakov in Evropske komisije – merila, po katerih so izdelki iz posamezne specifične kategorije vzorčeni na nacionalnih trgih in preizkušeni.
 2. Ko organi za nadzor trga dobijo vzorce izdelkov na svojih trgih, izdelke preizkusijo v akreditiranih laboratorijih v Evropski uniji. Organi za nadzor trga nato analizirajo rezultate preizkusov, skupaj ocenijo tveganja, ki so jih pokazali preizkusi, in sprejmejo ustrezne ukrepe glede neskladnih izdelkov, za katere ugotovijo, da predstavljajo tveganje za potrošnike. Za te izdelke se nato izda opozorilo v sistemu hitrega obveščanja o nevarnih neživilskih proizvodih (https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=sl).
 3. Organi za nadzor trga se nato ukvarjajo s pridobljenimi priporočili, ki se jih pretvori v komunikacijska gradiva, ki se jih pošlje gospodarskim subjektom in potrošnikom. 
 4. Na koncu vsakega projektnega cikla na zaključni prireditvi CASP predstavijo rezultate projektov in zaženejo komunikacijsko kampanjo po vsej Evropi.

Safety Gate: sistem hitrega obveščanja EU o nevarnih neživilskih izdelkih

Safty gate omogoča nacionalnim organom nadzora, da v enoten sistem dnevno pošiljajo opozorila o nevarnih izdelkih. Vsako opozorilo vsebuje informacije o proizvodu, ki je bil označen za nevarnega, opis tveganja in ukrepe, ki jih je sprejel gospodarski subjekt ali izdal pristojni organ. 

Organi nadzora v ostalih državah članicah lahko na podlagi opozoril sprejmejo ustrezne ukrepe na svojih nacionalnih trgih.

Safty Gate omogoča uporabnikom pregled nevarnih izdelkov na evropskem trgu in pregled ukrepov za večjo zaščito potrošnikov. Omogočen je zgodovinski pregled in iskanje po različnih kriterijih. Dostop do portala je odprt za vse zainteresirane, tudi za posameznike in podjetja.

Gradiva projekta CASP so na voljo na spodnji povezavi:

https://www.euconf.eu/casp/2021/resources

https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp