Kategorija: Komunikacijske aktivnosti

CASP je kratica za Coordinated Activities on the Safety of Products (usklajeno delovanje za varnost izdelkov). V okviru dejavnosti CASP je vsem organom v državah EU/EGP, odgovornim za nadzor trga, omogočeno sodelovanje pri krepitvi varnosti izdelkov prodajanih na evropskih trgih. V okviru projekta CASP se osredotočajo na analizo posameznih izdelkov ali skupin izdelkov (dejavnosti povezane…