DRUŽBENO KORISTNI & PRO BONO PROJEKTI

DRUŽBENO KORISTNI & PRO BONO PROJEKTI "ČE SI STAREJŠI IN MLAJŠI MED SEBOJ POMAGAMO, ZMOREMO VEČ IN USTVARJAMO BOLJŠO DRUŽBO." Janez Drnovšek za akcijo Sadeži družbe Slovenske Filantropije

S svojim delovanjem na področju promocije družbeno odgovornega vedenja želimo tudi mi prispevati k boljšemu, trajnostno ozaveščenemu svetu ter sočutnejšemu odnosu do ranljivih skupin ljudi ne glede na raso, spol, starost ali spolno usmerjenost. S svojim delom želimo prispevati tudi kanček k ohranjanju narave v boju proti podnebnim spremembam.

https://www.imago.si/wp-content/uploads/2021/09/proglasi_export-01-376x550.jpg
https://www.imago.si/wp-content/uploads/2021/08/filantropija_sadezi_druzbe_03-376x550.jpg
https://www.imago.si/wp-content/uploads/2021/09/filantropija_06-323x550.jpg