Proglas

Pro bono & družbeno koristni projekti

Proglas je družbeno angažiran oglas, ki je objavljen na prvi notranji strani tednika Mladine.

Pozornost na tej strani je namenjena aktualnim problemom sodobne družbe, človeka in okolja.

Proglase redno snujemo in objavljamo že več kot 15 let. V veselje nam je sodelovati, saj nam predstavljajo teme vedno nov izziv.

Galerija Plakatov