Green. Creative. Smart. – brošure

Oblikovanje & arhitektura

Oblikovanje serije brošur

SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, je za podjetja, ki so se predstavljala v različnih branžah na različnih dogodkih po Evropi potrebovala predstavitvene brošure.

Povsod smo na začetku skomunicirali tudi geslo Green. Creative. Smart., tako da smo uvodno vsebino prilagodili dejavnosti predstavljenih podjetij.

Hannover 2020

Maison & Objet 2019

Moulding 2019

Cern 2019

ogled brošure

 

Transport & Logistika 2019 

ogled brošure