Envision Expo – razstavišče SPIRIT

Envision Expo - virtualni prostori

Virtualno razstavišče za predstavitev slovenskih podjetij

Našo virtualno platformo Envision Expo smo za SPIRIT Slovenija prilagodili v razstavišče, ki bo v naslednjih letih namenjeno promociji slovenskega gospodarstva v virtualnem okolju. Tu se lahko razstavljalci srečujejo z obiskovalci in jim predstavijo svoje storitve, izdelke in druga gradiva. Izmenjajo si lahko tudi virtualne vizitke, ki jih skupaj s promocijskimi materiali naložijo v svojo virtualno torbico.

Pri oblikovanju razstavišča smo izhajali iz projekta tipske modularne lesene stojnice, ki bo lahko doživela v prihodnosti tudi realno postavitev na sejmih doma in v tujini.