Živimo v informacijski dobi, svet je vedno bolj povezan. Število informacij, ki so dostopne, se iz dneva v dan skokovito povečuje. V tej množici kompleksnih informacij moramo nenehno luščiti pomembne od manj pomebnih, jih razvrščati in med seboj primerjati.

Predstavljanje informacij in podatkov v grafični obliki je ključno za njihovo preglednost in razumevanje. Vizualne metafore so učinkovit pripomoček pri razmišljanju in dojemanju vsebine.

Kratka zgodovina infografike

Ljudje že prazgodovine uporabljamo ilustracije, objekte in kode za izmenjavo informacij. Zato ima infografika dolgo zgodovino oziroma drugače spremlja nas že skozi celotno našo zgodovino. Iz najzgodnejših obdobij naše zgodovine so se ohranile jamske slike, kot najstarejši primeri infografik.

Prve ideogramske pisave, kot na primer hieroglifi so pravzaprav infografike, kjer so bile informacije sporočene s simboli. Podobno je pri kitajskih pismenkah, kjer nekatere še danes precej neposredno predstavljajo slikovno podobo.

V novejši zgodovini je veliko zanimivih primerov infografike, ki so pomagali k preglednemu predstavljanju in lažjemu razumevanju posameznih pojavov ali dogodkov.

Spodaj je primer kako je Charles Minard, francoski gradbeni inženir, leta 1861 v infografiki združil štiri spremenljivke in na zelo pregleden način razložil neizogiben Napoleonov padec v katastrofalnem pohodu na Moskvo. Prikazal je smer pohoda, položaje enot, upadajoče število vojakov, ki so umrli zaradi mraza, lakote, bolezni in spopadov ter nizke temerature, ki so jih spremljale.

infografilkaMinard's_Map_(vectorized).svg

Vir: “Minard’s Map (vectorized)” by MartinGrandjean – Own work . Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons – 

Drug zanimiv primer infografike je iz obdobja Krimske vojne, ko je slavna angleška bolničarka Florence Nightingale, socialna reformatorka in statističarka,  nazorno s prikazom vzrokov smrti v Krimski vojni poskušala prepričati kraljico Viktorijo naj prispeva k izboljšanju razmer v vojnih bolnicah.

FlorenceNightingale

vir

V 20. stoletju so med najopaznejšimi infografikami tiste, ki prikazujejo razvejanost linij podzemskih železnic.

Zanimiv primer infografike pa je tudi plošča iz Pioneerja, ki sta jo leta 1970 zasnovala Carl Sagan in Frank Drake, Linda Salzman Sagan pa jo je oblikovala. Ideja Carla Sagana je bila, da bi v Pioneerju, prvem vesoljske plovilu, ki je zapustilo naše osnočje, na enostaven in pregleden način morebitnim najditeljem v drugih osončjih posredovali osnovne informacije o zemlji in človeštvu.


pioneer_plaque1

The pioneer plaque placed onboard of the pioneer spacecraft.
© Carl Sagan, Frank Drake, Linda Salzman Sagan, 1972 vir

 

 

Kot smo danes preobremenjeni s številom dostopnih informacij pa so po drugi strani na voljo tudi učinkovita orodja za infografske prikaze.

Infografika je lahko statična lahko pa je tudi dinamična ali interaktivna , ko opazovalcu omogoča spreminjanje prikazane vsebine glede na izbrane preference

Poslovna infografika prikazuje na pregleden način procese ali pa izpostavlja posamezne ključne informacije. To je vseakkro mnogo bolj učinkovit način predstavljanja kot pa z golim besedilom in fotografijami, ki pogosto nimajo zveze z vsebino.

Infografika in vizualizacija vsebin v naši praksi

Zemljevid londonske podzemeljske železnice je ikoničen primer infografike. Služil nam je za inspiracijo, ko smo z infografiko predstavljali železniško povezavo tržaškega pristanišča z pomembnimi evropskimi logističnimi centri.

 

trst grafika_sub_Page_2

 

Podjetje Špica ponuja kompleksne storitve in izdelke za upravljanje, vodenje in nadzor procesov. Eden izmed njihovi izdelkov je tudi “One card”, ki omogoče enostaven večstopenjski pregled nad zapletenim upravljanjem hotelske dejavnosti. Izdelek je bil predstavljen z veliko besedila in s splošnimi fotografijami iz knjižnic fotografij, ki dosti povedale o izdelku.

Screen Shot 2016-01-08 at 18.05.22

 

 

Vsebino procesa smo vizualizirali z nazorno infografiko.

Print

 

Področje transporta in logistike ima značilnosti, ki kar kličejo po infografskem prikazu vsebin. Vključeni so procesi, številni številčni podatki, statistike in geografski podatki. Ko smo nedavno prenavljali mapo z vložnimi listi, ki jo prodajna služba v Luki Koper uporablja pri stikih s poslovnimi partnerji, smo si zadali za cilj uporabiti čim manj besedila ter čim več povedati z vizualizacijo vsebin. Bralcu morajo biti takoj jasni ključni podatki in prednosti Luke Koper pri posameznih storitvah. Kkao nam je to uspelo si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Prikazi statistik so tipičen primer učinkovite rabe infografike, kjer množico podatkov izrazimo na pregleden in razumljiv način. V letnem poročilu za ARRS je množica podatkov, kjer je bilo mogoče som jih pregledno in poenostavljeno ter vizualno privlačno predstavili z infografi.


Screen Shot 2016-01-08 at 18.32.25 Screen Shot 2016-01-08 at 18.31.25

 

 

 

Za konec še kratka zgodovina  čokolade v sličicah.

poster izvor kakava

No Comments