Smo partnerji mreže EURACSIS – evropske mreže vidnejših PCO-jev (Profesionalnih organizatorjev kongresov) in agencij za komunikacijo, katerih glavni namen je podpora integraciji komunikacije in konferenc po Evropski uniji.

Read More
By Urbee Date 20/03/2018 Tags No Comments

Inspiracija za naš tokratni Proglas je bila razstava v romunskem paviljonu na 15. Arhitekturnem Bienalu v  Benetkah. Razstava z naslovom SELFIE AUTOMATON prikazuje serijo šestih mehanizmov z lutkami. Avtorje je pri zasnovi razstave navdihnila arhivska fotografija, ki prikazuje Causescuja kako ob velikanski maketi bodoče Bukarešte daje navodila arhitektom. Politično okolje se je spremnilo od časov […]

Read More
By Urbee Date 21/11/2016 Tags No Comments

Živimo v informacijski dobi, svet je vedno bolj povezan. Število informacij, ki so dostopne, se iz dneva v dan skokovito povečuje. V tej množici kompleksnih informacij moramo nenehno luščiti pomembne od manj pomebnih, jih razvrščati in med seboj primerjati. Predstavljanje informacij in podatkov v grafični obliki je ključno za njihovo preglednost in razumevanje. Vizualne metafore […]

Read More

Sejmi, kot del tržno komunikacijskega spleta, krepijo svojo vlogo. In to kljub pospešeni “internetizaciji” gospodarstva, morda pa je ta tudi eden izmed vzrokov. Ljudje želimo svoje poslovne partnerje spoznati, videti v živo, se njimi srečati in pogovarjati. Sejmi so tako priložnost, da se srečajo ljudje, ki komunicirajo in sklepajo posle skoraj dnevno preko spleta. Globalizacija […]

Read More
By Urbee Date 11/09/2015 Tags No Comments

V Imagu se odzivamo na anomalije v družbi in v odnosih med ljudmi, zato že vrsto let sodelujemo v Mladinini družbenokritični rubriki PROGLAS.    

Read More
By Urbee Date 22/11/2014 Tags No Comments